Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacja istniejących ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach (2) 24-05-2024
13:00
0 2
2. Rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach (2). 10-07-2020
9:00
1 0