Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email: sekretariat@zsp12.gliwice.eu lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@csw.edu.pl.

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gliwicach.

03 - klauzula informacyjna RODO postępowanie administracyjne

 

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:

1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;
2. Prawa do sprostowania danych;
3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające z powyższych przepisów.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Wniosek o uzyskanie infromacji lub kopii danych art. 15 - 22 RODO

Wniosek jest rownież dostępny w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach mieszczącego się przy ul. Lipowej 29 w Gliwicach, które prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zsp12.gilwice.eu lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.

WSPÓŁADMINISTROWANIE

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019.

Poniżej znajduje się teść zarządzenia organizacyjnego:

Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. PDF

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćŻaneta Matela
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:55:51
Informację wprowadził do BIPŻaneta Matela
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:55:51
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2020-09-14 13:18:59
2"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2021-01-29 17:57:36
3"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2021-01-29 17:58:33
4"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2021-01-29 18:00:15
5"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2021-01-29 18:01:43
6"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2021-01-29 18:01:47
7"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2021-01-29 18:05:21
8"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2021-01-29 18:14:10
9"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2021-01-29 18:15:13
10"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2021-08-12 09:18:37
11"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2021-08-12 09:19:55
12"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2021-08-12 09:20:26
13"Modyfikacja strony"Barbara Kozak2022-01-11 13:34:54
14"Modyfikacja strony"Żaneta Matela2024-01-25 10:11:36